Teambuildingövningar 101

I vår 101-serie kan du utbilda dig i ramverk och basprinciper i flera utvalda ämnen som är värdefulla för ditt företag, den här gången går vi igenom varför företag bör prova på teambuilding och hur det stärker gruppen. 

Teambuilding är perfekt att använda sig av om man anställt nya medarbetare eller om man vill sammansvetsa gruppen ytterligare. Gruppen ska sträva mot gemensamma mål under lång tid, och då krävs det att de trivs tillsammans för att prestera på topp. Teambuilding kan vara startskottet för ett väldigt lyckat samarbete över många år framåt.

Behöver ni hjälp med att arrangera event eller andra tillställningar för er teambuilding? Kontakta oss här.

Samarbetsövningar vuxna

Innan man börjar med en teambuilding övning bör man tänka på vad för syfte den ska fylla. Ska det vara lättsamma ”lära känna-övningar” för gemenskapens skull eller vill man fylla ett djupare syfte hos gruppen? Som till exempel att öka samarbetsförmågan, problemlösning eller få en bättre gemenskap. Fundera ut vad just ert team behöver och anpassa dagen efter det.

Målet med teambuilding

Målet med teambuilding är att öka både samarbetsförmågan och gruppdynamiken mellan deltagarna. Genom att arbeta i grupp och lösa problem tillsammans lär man sig arbeta mot gemensamma mål. Att kunna komma på kreativa lösningar under stress samt att kunna visa sina styrkor som exempelvis ledarskap kan komma till nytta både för företaget och för enskild deltagare.

Teambuilding övningar – tips

Teambuilding, eller teamwork övningar som de också kallas, kan man göra i större eller mindre grupper beroende på hur företaget ser ut. Är man ett större företag med många anställda och har olika avdelningar passar det utmärkt att göra detta som en gemensam aktivitet. Det ger deltagarna en chans till att lära känna nya personer som de tidigare inte pratat med. Ett tips är att inte ha för stora grupper när man ska göra övningarna, 6-12 personer är lagom. Är man fler än så kan man dela upp deltagarna i mindre team så att alla hinner delta i övningen. Längre ner får ni tips på teambuilding-aktiviteter anpassade för större och mindre team.

Lära känna varandra bättre

Det finns många som har fördomar mot detta, att det inte fungerar eller att det är slöseri med tid. Men en välplanerad teambuilding kan skapa ett engagemang hos deltagarna som hjälper till att stärka vissa färdigheter, både som grupp och som egen person. Allt handlar om att välja aktiviteter som är underhållande samtidigt som de är nyttiga och ger kunskap. Nedan får ni tips på enkla och roliga samarbetsövningar för vuxna.

Teambuilding övningar

Teambuilding aktiviteter skapar förståelse och samarbete mellan de som medverkar. Det är alltid nyttigt att kombinera tillitsövningar med andra underhållande aktiviteter för att få ett lyckat resultat och en mer välfungerande grupp.

1. Lära känna varandra

Här är en övning som gör det enklare att förstå varandras styrkor och svagheter samt hur personer reagerar i olika situationer. Genom att förstå varandra bättre kan man hitta och skapa ett starkare band som grupp, dessutom kan onödiga diskussioner undvikas. Så att starta dagen med ett personlighetstest är ett smart val och en viktig teambuilding övning.

Material: Här behövs endast en dator.

Plats: Inomhus då det kan vara passande att sitta i grupp och diskutera efteråt. Ett tips kan vara att ta dit en coach som föreläser och går igenom de olika personligheterna mer noggrant tillsammans med gruppen.

Funktion: Övningen bidrar till en förbättrad kommunikation och ger bättre förståelse för varandra, samtidigt som den förbättrar förtroendet och ökar tilliten hos varandra.

2. Övning för problemlösning och beslutsfattande

Här krävs det ett ordentligt samarbete mellan de olika gruppmedlemmarna för att kunna lösa de problem som uppstår och för att kunna ta beslut tillsammans som ett lag. De som deltar ska förställa sig att de befinner sig i en situation där de tillsammans som team måste bestämma vilka saker som är viktiga att rädda/ta med. Till exempel den klassiska leken att man befinner sig på en öde ö eller en sjunkande båt. Frågan blir då, vilka saker ska de rädda? Detta måste deltagarna bestämma tillsammans genom bra kommunikation och samarbete samtidigt som övningen går på tid vilket bidrar till bättre stresshantering.

Så här går det till: Varje team får en lista med föremål. Nu ska de välja vilka saker som är värda att rädda och i vilken ordning. Teamet ska även anteckna allt på papper för att sedan redovisa hur och varför de tänkte som de gjorde.

Material: Penna och papper samt en färdigställd lista med föremål.

Plats: Fungerar lika bra ute som inne.

Funktion: Lär sig fatta snabba beslut, kommunikation, samarbete samt problemlösning under stress.

3. Ta fram ledaren i deltagarna

Detta är en rolig och avslappnande teambuilding övning för hela gruppen. Men det kräver att någon vågar steppa upp och ta kommandot.

Så här går det till: Deltagarna ska placeras i en ring med blickarna mot varandra. Sedan ska varje deltagare ta någon annan i handen, när alla håller en person i handen ska de ta sin fria hand och välja en ny hand. Man ska alltså hallå två olika deltagare i var sin hand. Utmaningen blir att reda ut cirkeln utan att någon släpper taget om någon annan.

Plats: Fungerar lika bra inne som ute.

Funktion: Här behövs det god kommunikation även att samtliga deltagare vågar ta för sig för att kunna lösa problemet.

4. Gruppdynamik övningar

Roliga teamövningar för nya grupper

Har ni anställt nya medarbetare och vill lätta upp stämningen men på samma gång skapa ett effektivt samarbete? Teambuilding-lekar är lösningen. Denna övning öppnar upp för skratt och gör dagen lite roligare.

Så här går det till: Ställ upp alla i en liten cirkel, dela sedan ut en boll till en person. Leken går ut på att man ska kasta bollen till nästa person i bestämd ordning och på samma gång komma ihåg varandras namn. Personen med bollen ska säga namnet på personen som denne kastar till. För att utmana och göra det lite svårare kan man lägga till fler bollar, pressen ökar och även samarbetsförmågan.

Material: Mjuka bollar.

Plats: Både inne och ute fungerar fint.

Funktion: Genom att göra lekar som får folk att samarbeta på ett roligt sätt lättar man upp stämningen och kan därefter förbättra gruppens samarbete.

5. Gruppövningar problemlösning – Flytta bollarna

Övningens mål är att få deltagarna att kommunicera med varandra samtidigt som de effektivt ska kunna flytta ett föremål tillsammans. Problemlösning är en god egenskap då reglerna är att man inte får använda sig av armar eller händer.

Så här går det till: Börja med att markera ut en start- och stopplinje, gärna med tre till fyra meters avstånd. Placera sedan en behållare med bollar på startlinjen och en tom behållare vid stopplinjen. Gruppen ska nu vara kreativa och hitta en lösning för hur de ska kunna placera en boll från start till slut utan att de använder sina armar och händer.

Material: Någon typ av behållare x 2, tennisbollar eller likande samt något för att markera avstånd med.

Plats: Inne eller ute, platt underlag är att föredra.

Funktion: Att kunna se och lösa problem, samarbeta och prata genom hela uppgiften kommer vara viktiga delar för att lyckas med övningen.

6. Teambuilding lekar vuxna – Använd kroppen

Detta är en enkel och rolig teambuilding övning för vuxna. Denna övning passar lite större team då den kräver fler deltagare. Gruppen ska nämligen skapa ett ord genom att endast använda sina kroppar. Övningen måste genomföras på bestämd tid, cirka 5-10 minuter. Det här gör att övningen blir mer spännande och deltagarna mer kreativa.

Material: Inget speciellt föremål behövs men man behöver förbereda ord som passar för uppdraget.

Plats: Inne eller ute, men ett stort utrymme är lämpligt.

Funktion: Här behövs ett gott samarbete, kommunikation och ledarskap för att övningen ska lyckas.

7. Teambuilding som skapar tillit

Teambuilding-övningar passar alla. Det är lika nyttigt för en grupp som känner varandra väl, som för en grupp med nya medarbetare. Övningen går ut på att få deltagarna att lita mer på varandra.

Så här går det till: Gruppmedlemmarna ska ställa sig i en mindre cirkel med blickarna mot varandra. En person ska ställa sig i mitten av ringen för att sedan falla fram och tillbaka mellan alla deltagare som då ska ta emot den fallande personen. Det är viktigt att ringen inte är för stor så att inte någon kommer till skada. Låt de olika deltagarna turas om i övningen.

Material: Här behövs inga speciella föremål eller utrustning men en plats för diskussion om hur deltagarna upplevde övningen och om de kände någon tillit för varandra. Tips: Försök att relatera detta till er arbetsplats, hur kan man gå till väga för att skapa en starkare tillit i ens dagliga arbetet?

Plats: Både inne eller ute.

Funktion: Tillit och god kommunikation behövs för att skapa ett förtroende. Att våga lita på någon annan är viktigt, att till exempel kunna släppa en arbetsuppgift till en kollega kan vara behövligt i stressande situationer. Därför är ett starkt förtroende till varandra viktigt.

8. Teambuilding liten grupp

I den här övningen är det bra om man delar upp deltagarna i mindre team eftersom de ska tävla mot varandra. Här gäller det att bygga det högsta tornet av tidningspapper för att sedan placera ett föremål på tornet utan att det rasar. Övningen bör även gå på tid för att skapa mer spänning och öka prestationsförmågan. Nu gäller det för alla i gruppen att tänka kreativt.

Så här går det till: Man ska riva sönder tidningarna för att sedan bygga ett torn av bitarna. Det är okej att ta hjälp av lim, gem och andra föremål för att få det stabilt. Det finns ingen regel för hur högt det bör vara utan här måstet tornet klara en viss vikt i minst tio sekunder.

Material: Tidningar, lim, tejp, gem och annat som kan vara användbart samt ett föremål med jämlik vikt.

Plats: Inne för att inte störas av vind och annat dåligt väder.

Funktion: Tävligen hjälper deltagarna att tänka kreativt och utanför boxen under tidspress. Övningen gör att någon eller några måste ta ledarrollen för att strukturera upp arbetet samtidigt som gruppen strävar mot ett gemensamt mål, att vinna.

9. Gruppövningar teambuilding – Anpassa efter behov

Teambuilding är till för att utveckla företagets anställda. Här gäller det att se över gruppens behov och anpassa uppgifterna efter det. Önskar man att utveckla lagets förmåga att samarbeta gör man uppgifter som passar för det. Vill man istället utveckla lagets förmåga att tala inför publik, kan man exempelvis skapa en övning som gör att gruppen måste tala med främlingar. Endast fantasin sätter stopp för hur övningen kan se ut.

Så här går det till: Gör en bingobricka med ett antal uppgifter som gruppen skall utföra tillsammans. Blanda gärna kluriga, utmanande och underhållande uppgifter för att få till en bra variation. Bestäm en tid som gruppen måste hinna klart hela bingobrickan på, tiden beror på hur många uppgifter som ingår.

Material: En bingobricka, pennor och annat som kan behövas för att utföra uppgifterna.

Plats: Inne eller ute, allt beror på vad följande teambuilding övning har för uppgifter.

Funktion: Övningen öppnar upp för diskussion samtidigt som den får igång det kreativa tänkandet. Den gör även så att samarbetet mellan deltagarna förbättras.

 

10. Gruppövningar samarbete – Lös problemet

Roliga övningar med en hemlig tvist som rör till hela uppgiften är ett bra sätt för att se hur gruppen tar sig an nya utmaningar. Det är ett roligt sätt att utvecklas på som dessutom kan hjälpa i framtida arbetssituationer.

Så här går det till: Dela in deltagarna i mindre team och dela sedan ut var sitt pussel till varje lag. Lagen ska sedan lösa pusslet på så kort tid som möjligt. Men vad de inte vet om är att det fattas en bit per lag, för att lyckas måste gruppen börja samarbeta med de andra lag som deltar. Något de får komma på under spelets gång.

Material: Pussel.

Plats: Passar att genomföra både inne och ute.

Funktion: Här blir problemlösning och samarbete två viktiga faktorer. Att kunna upptäcka problem för att sedan hitta en lösning är otroligt lärorikt och något man kan ha användning för på sin arbetsplats.

Gruppstärkande övningar

En teambuilding övning är till för att utveckla och stärka företaget. Gör man detta en eller två gånger per år på olika affärsdagar eller konferenser har man bra förutsättningar. Men det finns självklart andra sätt att utveckla ens team och bygga relationer på.

  1. Äta lunch tillsammans – Att kunna äta lunch tillsammans öppnar upp för andra samtalsämnen än saker som handlar om jobb. Vilket gör att man kommer närmre sina kollegor på ett mer avslappnat sätt.
  2. Aktiviteter utanför arbetsplatsen – Att ses utanför och efter arbetet är nyttigt. Ett tips är att utföra någon typ av sport/träning tillsammans då det hjälper till att öka samarbetsförmågan och gemenskapen i gruppen. Skulle inte alla vara intresserade av sport kan man exempelvis anordna poängpromenader eller liknande.
  3. Ordna workshops eller liknande – Perfekt om man vill lära sig nya saker samtidigt som man vill ha en trevlig kväll med sina kollegor. Att kunna kombinera nytta med nöje är perfekt.

Glöm inte att utvärdera det ni har gjort under dagen. Genom att diskutera det man har gjort under övningen blir det enklare att förstå hur man kan använda det man har lärt under dagen sig på sin arbetsplats. Frågor att ställa och reflektera över: Vad har man lärt sig? Vad för kunskaper kan man ta med sig till sin arbetsplats? Vilka faktorer är viktiga för att skapa en trivsam och fungerande arbetsplats?

Vill du veta mer?

+468 – 410 367 90
hej@konceptochevent.se

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste artiklarna

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Feeling idag

Standard
Summer mode
Feeling green
×
+468 – 410 367 90
hej@konceptochevent.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.