Hållbarhet

Hållbarhetsprofil

Med ambitionen att vara Sveriges mest effektiva men också moderna eventbyrå lägger vi stor vikt vid att försöka göra vår verksamhet och våra tjänster lite mer hållbara. Som byrå med höga ambitioner har vi tre primära infallsvinklar vi jobbar efter.

1. Vad vi kan göra internt för att bidra till en bättre värld –socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

2. Hur vi kan påverka våra kunder att bidra till en bättre värld i projekten vi jobbar i tillsammans.

3. Hur vi kan ställa krav på våra leverantörer att tillhandahålla tjänster och produkter som bidrar till våra ambitioner.

Vi fokuserar mycket på resurser, men inte bara naturens resurser och hur vi sparar på dem utan även på de mänskliga resurserna. Det är en viktig del i vad vi menar när vi kallar oss ”Sveriges effektivaste och modernaste eventbyrå”. Vi jobbar snabbt, konkret och i tight dialog med vår kund. Vi sitter inte i stora team och gör enorma workshops, det är inte effektivt varken för att driva fram skarpa idéer eller ur ett kostnadsperspektiv.

Ett events klimatavtryck

Klimatrapporter & klimatkompensering

Klimatkompensation är en effektiv här-och-nu-åtgärd som ska användas som komplement till mätning och minskning av utsläpp. Vi har, tillsammans med vår klimatpartner Tricorona, tagit fram emissionsfaktorer för eventredovisning och ett verktyg för klimatrapportering och vi erbjuder kostnadsfria klimatrapporter för genomförda projekt till våra kunder. Kunderna kan därefter välja att klimatkompensera för sitt event i något av Tricoronas projekt.

Event

Internt

Vad kan vi göra internt?

  • Vi klimatkompenserar för vår interna verksamhet och gör förändringar för att minska vår klimatpåverkan från år till år.
  • Vi bytte 2019 ut alla våra arbets- och tjänstebilar till elbilar.
  • Vi ser över våra samarbetspartners och har bytt ut flertalet leverantörer mot nya och mer hållbara aktörer.

Event

Kunder

Hur kan vi påverka våra kunder?

  • På förfrågan inkluderar vi ett estimat av projektets klimatavtryck (utsläpp) redan vid införsäljning. Vi underlättar därmed för våra kunder att göra val med mindre klimatpåverkan. Vårt mål är att erbjuda detta till alla kunder som standard under 2022.
  • Vi informerar om alternativ som kan minska projektets miljö- och klimatpåverkan.
  • Vi erbjuder en kostnadsfri klimatrapport efter avslutat projekt för att informera om klimatpåverkan från olika aktiviteter och faktorer i projektet.
  • Vi förmedlar möjlighet att klimatkompensera för projektet via vår klimatpartner Tricorona

Event

Leverantörer

Hur kan vi ställa krav på våra leverantörer?

  • Vi väljer våra leverantörer utifrån en kombination av faktorer där kvalitet, tillförlitlighet, pris och hållbarhet alla är viktiga beståndsdelar.
  • Genom att ta fram klimatrapporter från genomförda projekt får vi tydliga bevis för var i våra projekt klimatpåverkan är störst och var vi kan göra förändringar för att minska utsläppen. Denna information är värdefull i våra val av leverantörer och vi kan ställa krav på våra partners att samarbeta med oss för förbättring.

Event

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Feeling idag

Standard
Summer mode
Feeling green