146 599

  • Serverade gäster

Fika?

Hur kan vi hjälpa dig?

+468 – 410 367 90 hej@konceptochevent.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hållbarhet

Hållbarhetsprofil

Med ambitionen att vara Sveriges mest effektiva men också moderna eventbyrå är vårt hållbarhetsarbete och dess utveckling i stort fokus. Som byrå med höga ambitioner har vi tre primära infallsvinklar vi jobbar efter.

1. Vad vi kan göra internt för att bidra till en bättre värld.

2. Hur vi kan påverka våra kunder att bidra till en bättre värld, dels generellt men framförallt i våra projekt.

3. Hur vi kan ställa krav på våra leverantörer att agera på ett hållbart sätt som är förenligt med våra värderingar.

Vi fokuserar mycket på resurser, men inte bara naturens resurser och hur vi sparar på dem utan även på de mänskliga resurserna. Det är en viktig del i vad vi menar när vi kallar oss ”Sveriges effektivaste och modernaste eventbyrå”. Vi jobbar snabbt, konkret och i tight dialog med vår kund. Vi sitter inte i stora team och gör enorma workshops, det är inte effektivt varken för att driva fram skarpa idéer eller ur ett kostnadsperspektiv.

Event footprint

Klimatrapporter & klimatkompensering

Klimatkompensation är det mest kostnadseffektiva sättet att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan. Vi har tagit fram emissionsfaktorer för eventredovisning och ett verktyg för klimatrapportering tillsammans med Tricorona och sedan januari 2020 tillhandahåller vi kostnadsfria klimatrapporter till våra kunder.

När vi genomfört ett projekt sammanställer vi en tydlig rapport där CO2-utsläppen redovisas och våra kunder kan också välja att klimatkompensera utifrån tre färdiga projekt.

Biomassa
Solenergi
Trädplantering

Vill du veta mer?

Event

Internt

Vad kan vi göra internt?

• Vi klimatkompenserar för vår interna verksamhet samtidigt som vi aktivt jobbar för att minska vår påverkan, klimatrapporten och klimatkompenseringen är ett väldigt effektivt verktyg för att ta reda på hur vi kan bli bättre.

• Vi har under 2019 bytt ut alla våra arbets- och tjänstebilar till el.

• Vi har bytt ut en hel del leverantörer mot nya och mer hållbara aktörer, exempelvis har vi idag tighta samarbeten med Isabelle’s Market, Flygbussarna, Office Recycling, Ryska Posten och Budcompaniett.

Vill du veta mer?

Event

Kunder

Hur kan vi påverka våra kunder?

• Vi erbjuder kostnadsfria klimatrapporter för att ge möjligheten till våra kunder att klimatkompensera men framförallt för att öka medvetenheten om vilken påverkan olika aktiviteter faktiskt har. Det gör att vi tillsammans med våra kunder blir bättre på att ta relevanta beslut.

• Vi tillhandahåller även själva förfarandet med klimatkompenseringen tillsammans med vår hållbarhetspartner Tricorona.

Vill du veta mer?

Event

Leverantörer

Hur kan vi ställa krav på våra leverantörer?

• Vi tar fram klimatrapporter på vår egen påverkan men också för varje projekt och därmed får vi hela tiden svart på vitt hur vår verklighet ser ut. Det blir ett kraftfullt verktyg för oss när vi ska välja leverantörer.

• Ju mer kunskap vi har desto bättre beslut kan vi ta för att stå för en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vill du veta mer?

Event

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Feeling idag

Standard
Summer mode
Feeling green
×

Vi bjuder på fika!

Vill du veta mer om Koncept & Event, söka jobb hos oss eller bara träffa vår vakthund Coco? Hör av dig så ses vi på en fika på vårt kontor!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.