146 599

 • Serverade gäster

Fika?

Hur kan vi hjälpa dig?

+468 – 410 367 90 hej@konceptochevent.se
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Skapa en igenkännbar grafisk profil  – 101

Vår 101-series syfte är att utbilda dig i ramverk och basprinciper i ämnen som är relevanta för ditt företag, den här gången om hur du skapar en grafisk profil värd att minnas.  

Vad vill ni kommunicera ut?

En välarbetad och genomtänkt grafisk profil har som syfte att få företagets målgrupp att uppfattas på ett visst sätt.

Idag måste man tänka på att täcka alla hörn, och det krävs en form av sömlös kommunikation. Ens digitala närvaro som företag är viktig, lika betydelsefullt är det med igenkänningsfaktor. En tydlig visuell identitet är en av nycklarna för att företag ska kunna växa i den takt de önskar.

Den grafiska profilen används hos företag för att:

 • Kommunicera tydligt och enhetligt visuellt
 • Skapa igenkänning
 • Öka varumärkets synlighet
 • Öka trovärdigheten hos besökaren
 • Sända ut ett professionellt intryck

Vad är egentligen en grafisk profil?

En grafisk profil, eller grafisk manual, ska spegla hela företaget utåt. När kunden besöker företagets webbplats, sociala medier eller fysiska kontoret ska de direkt kunna koppla det visuella till själva varumärket. Detta uppnår man genom att använda bestämda färgkoder, en logotyp, typsnitt och mönster/grafiska element som ger ett effektivt intryck och stärker företaget visuellt.

Intryck runt omkring oss påverkar

Intryck får man överallt idag. Vi blir påverkade i sociala medier, av annonsskyltar, merchandise på kläder och mycket mer. För att företag ska ha en chans att kunna sticka ut eller bli ihågkommen hos konsumenten gäller det att sända ut ett ordentligt intryck visuellt. Genom att använda sig av en grafisk profil/design i digitala kanaler och andra marknadsföringsvertikaler blir chansen att få sitt varumärke uppmärksammat och igenkänt större.

Första intrycket skapar en bild av varumärket

För att sända ut ett seriöst intryck och träffa rätt hos målgruppen måste den visuella kommunikationen utåt vara träffsäker och konsekvent. Har man inte en stark och tydlig röd tråd igenom allt man gör kommer man antagligen uppfattas som rörig eller ostrukturerad vilket resulterar i att man förmodligen inte tas lika seriöst. Det handlar om att arbeta enhetligt i all produktion som sker i företagets namn.

Grafisk profil och visuell identitet går hand i hand

Idag behövs det mer än en bra grafisk profil, allt i kombination med varandra måste stämma. Många menar på att en grafisk profil och visuellt identitet har samma betydelse, men för att utveckla så är visuell identitet ännu ett steg i det grafiska spåret. I en grafisk profil/manual ingår det inte hur företaget ska speglas i butik, på kontoret, på mässor eller i liknande miljöer, något som visuell identitet förmedlar. Genom att kombinera dessa två kan man ta fram det bästa av företaget och skapa ett starkare varumärke.

Detta är ett betydelsefullt arbete och något som man inte skapar på en dag. Vi på Koncept & Event är erfarna inom varumärkesstärkande insatser och har bland annat hjälpt företag att implementera grafiska profiler för event och mässor med goda resultat.

Grafisk profil skapar igenkänning

Val av färg och typsnitt är sällan unika. Det är i kombination av logotypen och ens struktur på hur man vill kommunicera ut sin grafiska profil som gör varumärket unikt. Ett plus är om man lyckas få konsumenterna att känna igen företaget utan att se själva logotypen. Därför är det viktigt att arbeta in grafiska element, färger och bilder i kombination med varandra.

Den grafiska profilen ska skapa igenkänning. Man bör ta fram en profil som går att använda sömlöst på alla ens kanaler såsom i sociala medier, kontoret, webbplatsen, produkter och annonser. Det är kombinationen av alla delar tillsammans som skapar en igenkänning. Varumärken som t.ex Ikea känner man igen utan logotyp på grund av ett bearbetat visuellt intryck i form av färger och typsnitt.

Skaffa en grafisk profil

Hur skaffar man då en profil och vad ska man tänka på? Det finns en hel del olika tips och information att ta del av. Här har vi samlat det viktigaste att tänka på och hur man som företag kan ta fram eller utveckla sin grafiska manual till modern tid där element från olika håll måste uppmärksammas.

Vad ska ingå i den grafiska profilen?

Vad som ingår i ens profil kan se olika ut beroende på vad man driver för verksamhet. Det är viktigt att skapa en grafisk manual som alla i organisationen kan ta del av. Genom att använda de mallar man skapat blir det visuella tydligt och varumärket stärks.

5 viktiga delar som ska användas i en grafisk manual

Alla delar behöver inte vara unika, det är i kombination med varandra som gör att det blir ett unikt och starkt varumärke.

Logotyp

Har man inte redan en färdig logotyp ska man göra en. Finns inte kunskapen hos en själv kan man alltid anlita en byrå för att få hjälp. Det finns en del regler att tänka på vid användning av sin logotyp:

 1. Bestämma olika storlekar som den får användas med
 2. Vilka färger man får använda på logotypen
 3. Hur den ska placeras i olika sammanhang

Dessa regler är till för att skapa enhetlighet och göra det enklare för alla medarbetare att använda den på rätt sätt. Ens design ska alltid reflektera varumärket och se till att den visuella kommunikationen blir rätt.

Tips! Förutom dessa regler är det bra om företaget kan förknippas med enbart sin logotyp. Försök att skapa en logotyp som kunderna enkelt minns och kopplar till företaget.

Färgval

Färgen ska spegla varumärket och kunna användas överallt. Välj ut de färger som stärker och passar varumärket bra. De ska fungera bra på webbplatsen, i sociala medier, på tryckartiklar och i fysiska miljöer.

Tips för att välja färg
 • Färgerna måste gå bra ihop – det kan vara bra att välja någon mörkare och någon ljusare färg för kontrast.
 • Färger kommunicerar – vad företaget säljer/erbjuder spelar in när man gör färgval. Människor kopplar olika saker till vissa färger.
 • Hur mycket färg vill man använda? Ska det vara ett komplement till svart och vitt eller vill man ha ett färgschema på 2-6 färger?

Typsnitt

Företagets val av typsnitt spelar en stor roll i den visuella kommunikationen. Det ingår i den grafiska manualen och hjälper till att att spegla varumärket utåt.

Tips för val av typografi:
 • Vad för typ av bransch befinner ni er i?

Vissa branscher borde ha ett mer lekfullt typsnitt och andra ett mer stilrent och modernt. Ibland kan det vara bra att ta hjälp av en byrå eller grafisk designer för att få fram rätt budskap.

 • Anpassa efter produkt/tjänst.

Säljer man en tjänst eller produkt som är exklusiv bör varumärket spegla detta. Oftast använder man sig av stilrena och enkla typsnitt för att framhäva exklusivitet.

 • Hur ska ni kommunicera och i vilka kanaler?

Varumärkets typsnitt måste fungera bra i olika kanaler, se över ert innehåll och marknadsmaterial. Det ska vara tydligt och enkelt att läsa både digitalt och i tryck.

 • Välj ut två typsnitt som fungerar bra med varandra.

Komplicera inte till det, tänk enkelt och prioritera läsbarhet.

Använd grafiska element

Att ta med grafiska element i sin manual kan vara en bra idé för att göra det enklare att få ut sitt budskap. Det hjälper till i olika sammanhang där man vill förtydliga sitt varumärke utan att använda text. Exempel på grafiska element kan vara att man alltid använder sig av cirklar, pratbubblor eller andra former i kombination med ens färgval när man ska lägga till ett erbjudande eller USP på de marknadsmaterial man skapat. Genom att göra detta kan man hjälpa till att skapa igenkänning hos konsumenterna.

Enhetliga bilder

I sitt marknadsföringsmaterial, på webbplatser, produkter och allt annat som rör ens varumärke använder man sig av bilder. Det kan vara bra att ta fram en del regler hur de ska framställas och hur bildspråket ska se ut så att alla följer samma riktlinjer.

Skapa en lönsam kommunikation

För att synas i mediabruset måste man ha en klar och tydlig plan. Idag är många företag väldigt duktiga på att synas i sina marknadskanaler vilket gör det svårare att sticka ut. Att förstå vikten av sitt marknadsmaterial och målgrupp är betydande. Extra betydelsefullt är det att kunna kombinera allt tillsammans på ett snyggt sätt. Det ska vara sömlöst, kunderna ska kunna påbörja sitt köp i sociala medier, fortsätta på webbplatsen för att sedan kunna köpa i butik eller tvärt om.

Målgruppen bestämmer

När man planerar sin grafiska profil ska den anpassas efter ens strategiska mål och målgrupp. Vilka behov ska man fylla? Vilka intressen har de? Det visuella bör anpassas efter vad för typ av tjänst eller produkt som man erbjuder. Har man till exempel ett modernt varumärke som erbjuder produkter för träningsmänniskan ska den grafiska profilen spegla detta.

Ett bra exempel på just det är Nocco. De har skapat en grafisk profil som passar deras produkter bra och verkligen når målgruppen. Genom att använda sig av alla delar i sin grafiska profil har de lyckats träffa rätt i målgruppens behov.

Anpassa er grafiska profil

Grafisk profil och sociala medier går hand i hand. Därför är ens val av ikoner, logotyp och typsnitt viktigt då de ska användas i olika koncept. Samma gäller när man ska skapa marknadsmaterial som till exempel annonser, nyhetsbrev, visitkort eller folders. Att följa den röda tråden i sin kommunikation är nyckeln för att nå sin målgrupp.

Vi på Koncept och Event vet hur bra marknadsmaterial ska se ut. Vill ni ha hjälp med att utveckla en grafisk profil för event och kampanjer? Hör av er till oss! Kontakta oss här.

Få ut ditt budskap

Att kunna använda sitt marknadsmaterial och sociala medier tillsammans med sin grafiska profil hjälper till att förmedla de budskap man vill få ut. Försök att tänka på alla detaljer, att använda sina sociala medier rätt är en otrolig fördel vilket garanterat genererar bättre resultat. Se era sociala medier som en del av den grafiska profilen och implementera därefter.

Varför sociala medier?

Sociala medier är ett verktyg som gör det möjligt att ha en dialog med er målgrupp digitalt och framförallt mer frekvent. Det skapar nya vägar till att lära känna era följare/målgrupper och förstå vad de tycker om. Se fördelen och ta nytta av det.

✓ Dialog

✓ Engagemang

✓ Interaktion

✓ Medskapande

Genom analys och omvärldsbevakning av de kanaler ert företag använder kan man utveckla sin verksamhet. För mer tips om sociala medier för företag, klicka här.

Re-branding – våga tänka om och prova nytt

Går utvecklingen för fort? Har målgruppens behov ändrats? Ibland kan det vara passande att se över sitt varumärke för att förstå om det är något som behöver utvecklas. Ibland förändras varumärkets plats på marknaden, oavsett om det är av egen vilja eller inte bör man tänka över sitt innehåll och val av grafisk profil.

Vad och hur mycket man behöver ändra varierar. I vissa fall handlar det om att förbättra vissa delar av sin kommunikation och design, man vill modernisera sitt varumärke. I andra fall kan man behöva tänka om och prova en ny grafisk profil. Men detta är inget man gör förhastat, det ska vara ett genomtänkt och smart beslut då det kan bli en stor kostnad för företaget. Att göra en ”Re-branding” som det kallas ska vara ett beslut som gynnar varumärket och ger förbättrade resultat i framtiden.

Kommunikationen till målgruppen

Att utforma ett modernt visuellt uttryck oavsett om det är från start eller genom att förnya sin design handlar om att fånga in och behålla sina kunder. Som vi tidigare nämnt ska alla delar fungera bra ihop, ibland behöver man ändra eller lägga till något för att få det resultat som man önskar. Man kan behöva utveckla de mallar man redan använder genom att till exempel lägga till bilder eller nya färger på logotypen som passar i nya digitala sammanhang.

Att jobba på sin grafiska profil är viktigt för hela organisationen. Genom att följa de riktlinjer som finns och förstå vikten av att använda företagets sociala kanaler och marknadsmaterial tillsammans med den profilen som man tidigare skapat kommer ert varumärke nå nya höjder!

Vill du veta mer?

+468 – 410 367 90
hej@konceptochevent.se

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste artiklarna

Platsannons: Project Coordinator

2 juli, 2021 / En Project Coordinator utgör en viktig del i teamet och stöttar Project Managers med varierande uppgifter för att se till att planering och genomförande flyter smidigt....

Platsannons: Campaign & Content Manager

8 juni, 2021 / Som Campaign & Content Manager hos oss jobbar du med planering, skapande och praktisk publicering av content för våra löpande och enskilda kommunikations- och marknadsföringsuppdrag....

Platsannons: Back Office Manager

13 maj, 2021 / Som ansvarig för vår Back Office-avdelning har du en mångfacetterad roll, på vår byrå är arbetsuppgifterna väldigt varierade och alla projekt ser olika ut....

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Feeling idag

Standard
Summer mode
Feeling green
×

Vi bjuder på fika!

Vill du veta mer om Koncept & Event, söka jobb hos oss eller bara träffa vår vakthund Coco? Hör av dig så ses vi på en fika på vårt kontor!


 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
×
+468 – 410 367 90
hej@konceptochevent.se
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.